Belgische studenten trekken zich meer naar Suriname

Stagiaires in  Suriname
Behalve dat heel wat Nederlandse stagiaires in Suriname stage lopen, zijn er ook heel wat Belgische studenten van de Hogeschool/Universiteit van Brussel die stage in Suriname lopen. Ondanks dat in dit land een heel ander cultuur aanwezig is, kunnen ze wat bij hun een grote rol speelt, ook hetzelfde taal spreken als bij hun thuis.

Het is voor de Belgische student een leerrijke ervaring en waren vooral verbaasd door de armoede hier in Suriname. Ze beseften pas echt dat een land in ontwikkeling een zeer ruim begrip is.

Ondertussen maakt de Surinaamse overheid het voor stagiaires wel steeds moeilijk om naar ons land te komen. Zo dienen zij sinds enkele jaren ook een verblijfsvergunning aan te vragen indien ze langer dan drie maanden stage willen lopen. Binnen enkele maanden, na de verkiezingen, krijgt het parlement ook een conceptwet op zijn bord die stagiaires verplicht een werkvergunning te kopen. Kostprijs: srd 200. Het ministerie van Arbeid, Technologie en Milieu (TCT) wil op die manier vermijden dat een influx van buitenlandse stagiairs de Surinaamse studenten verdringen van de 'stagemarkt'.

Wat vindt u van die ontwikkeling? Verdringen de buitenlandse stagiaires de Surinamers, of zijn ze net goed voor onze economie; wegens de kennis, know-how en uiteraard ook de euro's die ze meebrengen?